Wallenstam

Wallenstam, StreamServe/Exstream, UiPath, EMS customer of ENIT

Wallenstam Fastighetsförvaltning Göteborg

Med hjälp av StreamServe och ENITs expertis ökade fastighetsbolaget affärsnyttan med automatiserade processer och optimerat resursanvändande.

Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar byggnader, bostäder och kommersiella fastigheter. Miljö- och säkerhetsfrågor är ett stort fokus och företaget söker alltid efter nya möjligheter att bygga, utveckla och arbeta mer hållbart. Dessutom bedriver Wallenstam nära samarbeten med städer för att skapa säkra, trygga platser och stadsdelar där människor älskar att leva, arbeta och besöka. Wallenstam är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med cirka 7 500 lägenheter i centrala lägen i Stockholm och Göteborg.

Wallenstam såg behovet av en digital förändringsprocess med ny teknik för att öka affärsnyttan. Valet föll på
StreamServe som en av de lösningar som skulle hjälpa fastighetsbolaget möta framtidens krav på flexibilitet. Dock fanns behov av extern expertis för att lösa tekniska utmaningar samt optimera utkomsten för Wallenstams omfattande verksamhet.

ENITs uppdrag omfattade såväl teknik, expertis som integration. Målet var att automatisera processer och optimera resursanvändandet tillsammans med StreamServe och ENITs egenutvecklade lösningar.

Wallenstam använder StreamServe för att designa, utveckla och skapa fakturor. Målet var att skapa olika typer av fakturaoutputs, vilket ENIT levererade enligt följande: utskrift (AFP), e-post (PDF), e-fakturering (XML + PDF) och EDI-fakturor (Svefaktura XML & PDF).

ENIT integrerade också StreamServe med två olika källsystem: Fastnet för hyresutskrifter och Xellent för utskrift av energifakturor. StreamServe-integrationen mot bankerna löstes genom textfiler som uppdaterar företagets datawarehouse och fakturasystemet Basware.

Med bred erfarenhet och djup StreamServe-kompetens har ENIT gett Wallenstam möjligheten att lösa tekniska
problem och integrera kundanpassade lösningar på rätt sätt.

ENIT utmanade också Wallenstam att göra det rätta sakerna istället för de enkla. Genom att ställa relevanta frågor, vara tillgängliga och alltid lyhörda finns idag ett starkt förtroende för ENITs konsulter och lösningar.

Wallenstam har en stabil och flexibel teknisk plattform/verktygslåda med snabb tillgång till experthjälp när behov uppstår.

grundat
anställda
fastigheter
+
kunder

Vad kunden säger:

Maila oss!