RPA och UiPath

Utveckling inom RPA med UiPath

Vill du effektivisera företagets alla processflöden? ENIT har konsulter med expertis inom RPA med UiPath.

Robotic Process Automation (RPA)

ENIT hjälper dig med skräddarsydd automatisering via RPA.

Robotic Process Automation möjliggör att dokumentflöden kan automatiseras till en bråkdel av både tid och kostnad. Rutiner underlättas och effektiviseras. ”Roboten” utgörs av mjukvaran, en digital medarbetare som genom att arbeta regelstyrt ökar kvaliteten i såväl genomförande som processer. Automatiseringen frigör i sin tur utrymme för andra värdeskapande arbetsuppgifter för personalstyrkan.

Exempel på mänskliga åtgärder som RPA-robotar kan effektivisera:

RPA med marknadsledande UiPath

UiPath är den ledande plattformen för Robotic Process Automation som nyttjar den befintliga infrastrukturen utan att orsaka störningar i underliggande system. Snabba och enkla projekt och enkel licensiering.

ENIT UiPath, RPA developer and partner

Redo att se vad vi kan göra för er?

Idag handlar allt om kundupplevelser. Våra experter och lösningar maximerar din investering i OpenText CCM lösning och infrastruktur.

Maila oss!