UTVECKLING

Utveckling av OpenText CCM, StreamServe och Exstream

Vi effektiviserar företagets alla dokumentflöden: paketerar, distribuerar, automatiserar och integrerar med ditt affärssystem. Våra konsulter är erfarna, certifierade OpenText-utvecklare som vet hur standardlösningarna bör användas, med komplett expertis inom CCM (Customer Communication Management), RPA och integration.

Vi vet hur standardlösningarna bäst kan anpassas efter dina behov. Vad kan vi hjälpa dig med?

Exstream

De flesta företag behöver löpande hjälp med sina utvecklingsprojekt, på plats eller på distans. ENIT har den breda kompetens som behövs för att utveckla, hantera, felsöka och underhålla din lösning.

Kontakta oss idag för hjälp med att:

Utveckla, installera och underhålla din lösning. Skapa och omvandla traditionella dokument till engagerande kommunikationsbärare av marknadsbudskap och andra notiser. Vi förbättrar befintliga dokument och dokumentprocesser (layout, grafiska element och innehåll. Vi bestämmer och konfigurerar distributionskanaler och produktionsfiler. Migrerar äldre versioner till nyare samt hantera uppgraderingar. Analyserar din lösning och ser om den är installerad och konfigurerad på ett optimalt sätt. Vi installerar och säkerställer att IT-miljön är skalbar, stabil och säker.
ENIT world leading consulting firm for OpenText StreamServe/Exstream CCM, Technical Partner

Robotic Process Automation (RPA)

ENIT hjälper dig med skräddarsydd automatisering via RPA.

Robotic Process Automation möjliggör att dokumentflöden kan automatiseras till en bråkdel av både tid och kostnad. Rutiner underlättas och effektiviseras. ”Roboten” utgörs av mjukvaran, en digital medarbetare som genom att arbeta regelstyrt ökar kvaliteten i såväl genomförande som processer. Automatiseringen frigör i sin tur utrymme för andra värdeskapande arbetsuppgifter för personalstyrkan.

Exempel på mänskliga åtgärder som RPA-robotar kan effektivisera:

RPA med marknadsledande UiPath

UiPath är den ledande plattformen för Robotic Process Automation som nyttjar den befintliga infrastrukturen utan att orsaka störningar i underliggande system. Snabba och enkla projekt och enkel licensiering.

ENIT UiPath, RPA developer and partner

Integration

Vi är specialister på att integrera OpenText CCM, StreamServe & Exstream med tredjepartssystem som CRM- och affärssystem, exempelvis Iscala, Jeeves, SAP, Movex, Raindance och Legacy system.

ENIT har också utvecklat verktyg som förenklar processen vid integrering av olika system, exempelvis konvertering av format och kommunikation. Detta säkerställer att du får den enklaste och mest effektiva lösningen i just ditt integrationsprojekt. Med djup kunskap i Java-teknologi hanterar vi utveckling och anpassning av alla typer av webbapplikationer.

Redo att se vad vi kan göra för er?

Idag handlar allt om kundupplevelser. Våra experter och lösningar maximerar din investering i OpenText CCM lösning och infrastruktur.

Maila oss!