OpenText CCM StreamServe Experter

Mer än 100 års praktisk erfarenhet av att arbeta med OpenText CCM lösningar (StreamServe och Exstream) – runt om i världen.

Kunniga

Med vår erfarenhet och expertis identifierar vi nya möjligheter att driva sin OpenText StreamServe miljö på ett mer effektivt sätt.

Personliga

Vi inriktar oss på långsiktiga relationer där vi fokuserar på individuella kundbehov snarare än stora paketlösningar.

Flexibla

Som ett litet företag så är vi flexibla och snabba att möta kunders behov. Vi förstår vikten av att vara kostnadseffektiva och resultatorienterade.

Utveckla, Installera and Underhåll OpenText StreamServe

Vi hjälper er:

 • Skapa och omvandla traditionella dokument till engagerande kommunikations bärare av marknadsbudskap och andra notiser.
 • Förbättra befintliga dokument och dokumentprocesser (genom att ändra layout, grafiska element och innehåll).
 • Bestämma och konfigurera distributionskanaler och produktionsfiler.
 • Integrera med tredjepartssystem så som ERP/CRM: Iscala, Jeeves, SAP, Movex, Raindance och Legacy system.
 • Migrera äldre versioner till nyare samt hantera patchar och uppgraderingar.
 • Analysera,  för att se över om din lösning är installerad och konfigurerad på optimalt sätt.
 • Installera och säkerställa att IT miljön är skalbar, stabil och säker.

Ytterligare information

Gå med användarföreningen för StreamServe/Exstream (oberoende)
Läs mer!

OpenText Customer Communication Management
Läs mer!

Opentext
kund and partner community
Läs mer!

Enterprise produktlicens
Uppdatera till en ny!

Läs mer!

Enit Managed Services

Erbjuder:

Konsulting – De flesta företag behöver löpande hjälp med deras utvecklingsprojekt, antingen på plats eller distans. ENIT har den breda kompetens som behövs för att utveckla, hantera, felsöka och underhålla din lösning.

Felhantering & support – Fel kostar företag pengar. Vi agerar snabb och löser eventuella problem genom fjärrstyrd support.

 • Telefonsupport – Ni kan ringa och ställa frågor och rapportera fel. Vi startar vår felsökning inom 4 timmar och hanterar fel och support löpande. Du bestämmer själv prioritetsnivå som vi anpassar vårt arbete efter.

Applikationer – ENIT har utvecklat ett antal applikationer för att effektivt supportera StreamServe installationer. Genom realtidsövervakning kan du hitta och åtgärda fel mycket snabbare. Detta resulterar i minskade kostnader relaterat till förlorad produktivitet och felaktiga åtgärder.

Uppdateringar och Uppgraderingar – Vi håller er uppdaterad beträffande nya versioner och säkerställer att vid en uppgradering/uppdatering att installationen fungerar på optimalt sätt. Vi planerar och schemalägger dessa uppgraderingar tillsammans med er.

Månatliga avstämningar  – Vi utför månatliga avstämningar tillsammans med er för att säkerställa vår servicenivå och att ni är nöjda med lösningen och vårt arbete.

Utveckla och konfigurera E-faktura

Utöka din OpenText StreamServe dokument management lösning med e-fakturering. Vi hjälper er att automatisera fakturaprocessen genom utveckling, installation och konfiguration av e-faktura (inkommande/utgående fakturadata mellan system).

Fördelar:

 • Ersätt pappersfakturor med elektroniska fakturor för att minska kostnaderna och skydda miljön.
 • Utöka en redan befintlig lösning med digital fakturering.
 • Eliminera datainmatning från köparen. Eftersom fakturainformationen skickas direkt från leverantören till köparens ERP- eller workflow systemet.

Vill du veta mer om hur du optimerar din OpenText CCM lösning?

Behöver du hjälp med er digitalisering?

Vi kan hjälpa dig att definiera, supportera och genomföra digitaliserings projekt som syftar till att transformera traditionella information och dokument processer till digitala media.

Det handlar dock inte bara om digitalisering utan, resultatet blir en förbättrad kundupplevelse eftersom vi tar hänsyn till dina unika affärs- och kundbehov under hela processen.

Vi tillför år av praktisk erfarenhet till ditt projekt.

Fördelar:

 • Utvärdering av nuvarande affärsprocesser för att identifiera gap och behov av eventuella förändringsbehov i effektivitet, engagemang och prestanda.
 • Upplev varumärket från kundens perspektiv, förändra och utveckla nya processer för att förbättra deras upplevelse vid varje touchpoint.
 • Utveckla en förändringsstrategi som anställda och andra intressenter kan alliera sig med över tid.
 • Ta fram mätvärden (KPI:er och Metrics) för att se framsteg och prestationer.
 • Definiera en implementationsstrategi för att kontinuerligt förbättra processer.

Dokument Design

Under våra design workshops hjälper vi er identifiera kundupplevelsen genom se över era dokumentflöden. Vi tar fram en design layout som gör det lättare för kunden att konsumera och använda informationen som presenteras i dokumenten.

Under workshoppen hjälper vi till med:

 • Implementera ert företags ’tone-of-voice’ i dokumentprocessen.
 • Ta fram förbättringsförslag för nuvarande dokumentflöden.
 • Utveckla en effektiv dokumentlayout med tydliga dokument mål.
 • Identifiera hur man kan förbättra dokumentflöden och leverans från ett kundperspektiv, samt hur man kan öka prestandan och sänka kostnaderna.
 • Stöttning i genomförandet, och den kontinuerliga förbättringsprocessen.

Oavsett bransch så är det viktigt att kunder har en positiv kundupplevelse genom samtliga informations/kommunikations kanaler.

Vill du veta mer?