SSAB

SSAB, StreamServe/Exstream, Store, archive customer of ENIT

SSAB

ENITs dokumentarkiv TDS gav 14 000 medarbetare globalt tillgång till att söka, bearbeta och distribuera 30 miljoner dokument på ett effektivt och säkert sätt. Dokument från IFS, Jeeves, SAP och StreamServe Exstream arkiveras dagligen.

SSAB är ett globalt högspecialiserat stålföretag som utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar produktens styrka och livslängd.

Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar finns på tre orter i Sverige (Borlänge, Luleå, Oxelösund), på två orter i Finland och på två orter i USA. Företaget har dessutom kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder som Indien, Kina, Japan, Australien m fl.

SSAB är en global koncern med omfattande dokumenthantering. Behovet omfattar närmare 30 miljoner dokument som måste vara sökbara och där drygt 14 000 anställda i varierande grad måste ha tillgång till dem. Ett ytterligare krav var att dokumenten måste kunna signeras med momscertifikat enligt gällande EU-regler. Den funktion som definitivt avgjorde SSABs val av Transactional Document Storage (TDS) var möjligheten att kunna sammanfoga flera dokument till en enda pdf för en smidigare distribution till kunder och partners.

ENITs uppdrag omfattar implementation, integration och anpassning av dokumentarkivet TDS för att möjliggöra snabb sökning, visning och sammanfogning av dokument. Migration från tidigare arkiv Collector gjordes också enkelt med TDS migrationsverktyg.

SSAB använder Transactional Document Storage (TDS) för att lagra dokument från OpenText Exstream StreamServe på ett enkelt sätt – och för att kunna söka, bearbeta och distribuera dem vid behov på ett lättillgängligt sätt både för medarbetaren och mottagaren. Allt i ett trevligt och enkelt webbgränssnitt, där varje medarbetare själv enkelt kan göra sina dokumentssök.

ENIT anpassade lösningen med signeringmöjlighet för momscertifikat enligt EUs regler samt integrerade TDS med SSABs övriga lösningar från SAP, Jeeves och IFS.

ENITs lösning Transactional Document Storage (TDS) har bidragit till ett högre förtroende hos kunder och partners för de dokument SSAB skickar. Dokumenten är mer tillförlitliga och utskicken mer effektiva för mottagaren att ta emot, eftersom stor andel data utspritt på många dokument kan samlas och skickas som en enda pdf. Tjänsten gör det också möjligt att effektivt söka på precis alla dokument som lagras, idag närmare 30 miljoner, och få ett snabbt sökresultat.

SSAB värdesätter särskilt den effektiva support som ENITs konsulter tillhandahåller. I sin tidigare lösning fick man räkna med en veckas väntan innan fel åtgärdades och dokument återfanns. Idag är svarstiden snabb och mycket mindre tid går förlorad på grund av felärenden.

grundat
anställda
länder
miljoner ton stålproduktion/år

Vad kunden säger:

Maila oss!