Robotic Process Automation (RPA)

I motsats till andra traditionella IT-lösningar möjliggör RPA att organisationer automatiseras till en bråkdel av kostnaden och tiden som tidigare används.

RPA är också non-intrusive och utnyttjar den befintliga infrastrukturen utan att orsaka störningar i underliggande system, vilka är svåra och dyra att ersätta. Med RPA är kostnadseffektivitet och compliance inte längre en driftskostnad utan en biprodukt av automationen.

RPA-robotar kan efterlikna många mänskliga användaråtgärder

  • Loggar in på applikationer
  • Flyttar filer och mappar
  • Kopierar och klistrar in data
  • Fyller i formulär
  • Extraherar strukturerad och halvstrukturerad data från dokument
  • Skrapar webbläsare och mycket mer

RPA med marknadsledande UIPath

  • Snabba och enkla projekt
  • Enkel licensiering
UiPath-full-logo