Wallenstam Fastighetsförvaltning Göteborg

Wallenstam xs

1944
Grundat

277
# antal anställda

200
# antal fastigheter

7500
# antal kunder

Om kunden

Wallenstam  inte bara bygger, utvecklar och förvaltar byggnader men arbetar även i nära samarbete med städer för att skapa säkra, trygga platser och stadsdelar där människor älskar att leva, arbeta och besöka. Företaget är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med cirka 7 500 lägenheter i centrala lägen i Stockholm och Göteborg. Då de tar miljö- och säkerhetsfrågor på stort allvar så söker Wallenstam alltid efter nya möjligheter att bygga, utveckla och arbeta mer hållbart. Företaget är också en större kommersiell operatör på marknaden och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgs innerstad och närliggande områden.

"Vi fann Enit var väldigt proaktiv under hela uppgraderingsprocessen. Med deras erfarenhet, kompetens och bevisad förmåga att lösa problem på rätt sätt så har Enit hjälpt oss avsevärt i vår digitala förändringsprocess. Vi ser fram emot fortsatt framgångsrikt samarbete."

~ Daniel Svartling, IT Direktör, Wallenstam

Utmaningar

Wallenstam såg behovet av att driva interna förändringar och använda ny teknik för att öka affärsnyttan. De beslutade om att inleda en digital resa, och på denna resa ingick StreamServe som en del av den verktygslåda som Wallenstam tog fram för att möta framtidens krav på flexibilitet.

De insåg också att de behövde extern hjälp för att kunna lösa tekniska utmaningar som de inte hade kompetens att hantera internt.

De insåg att de behövde extern hjälp för att kunna lösa tekniska utmaningar som de inte hade kompetens att hantera internt.

Externa hjälpen runt StreamServe omfattade både tekniken, expertisen och integration av ENITs resurser och lösningar.

Med tanke på omfattningen av Wallenstams verksamhet så var målet, att tillsammans med StreamServe och andra lösningar som Enit erbjuder, automatisera processer och optimera resursanvändandet.

Lösning

Wallenstam beslutade sig för att använda StreamServe för att designa, utveckla och skapa fakturor. Målet var att skapa olika typer av fakturaoutputs: utskrift (AFP), e-post (PDF), e-fakturering (XML + PDF) och EDI-fakturor (Svefaktura XML & PDF).

StreamServe integrerades med två olika källsystem – Fastnet (för hyresutskrifter) och Xellent (för utskrift av energi fakturor).

StreamServes integration mot bankerna sker genom textfiler som uppdaterar deras datawarehouse och fakturasystem (Basware).

Resultat

Den breda erfarenheten och den djupa kompetensen hos ENIT gav Wallenstam möjligheten att lösa tekniska problem och integrera kundanpassade lösningar på rätt sätt.

ENIT utmanade också Wallenstam att göra det rätta sakerna istället för de enkla. Wallenstams tilltro till ENIT att ställa rätt frågor, vara tillgängliga och lyhörda är väldigt stor.

Wallenstam har nu en stabil och flexibel teknisk plattform/verktygslåda och snabb tillgång till expert hjälp när behov uppstår.

Fitesa

Fitesa bild

1973
Grundat

1500
# antal anställda

13
# antal fabriker

Om kunden

Fitesa är ledande inom branschen för innovativa “fibertyger”. De har specialiserat sig på tyger för hygien, medicinska och industriella marknader. Dessa tyger återfinns i blöjor och bindor samt i medicinska, jordbruks- och industriprodukter.

"“Med Enit nära till hands blir det aldrig fel."

~ Hans Taawo EU & China IT manager

Utmaningar

När den som ansvarat för StreamServe installationen skulle gå i pension uppstod utmaningen att hitta en ersättare. Efter en del letande fann Fitesa, Enit som stack ut med sin aktiva närvaro samt höga kompetens.

Fitesa med deras 13 fabriker och höga produktionsvolym kräver IT lösningar som aldrig står still. StreamServe producerar etiketter och produktionsdokument till produkterna och är kritiska i produktionsledet. Varje minut är dyrbar och produktionen får aldrig stå still.

Lösning

Lösningen blev Enits Managed Services tjänst. En tjänst som hjälper kunden löpande med utvecklingsprojekt, underhåll och felsökning vid eventuella problem. Fitesa lämnade över helhets ansvaret till Enit och med en tät dialog blev Enit en resurs i övrig IT miljö. Med Enit får Fitesa vägledning i löpande utvecklingsprojekt och slipper eventuella handhavande fel.

Läs mer om Enits Managed Services Tjänst.

Resultat

En väl dokumenterad miljö som är stabil, har en hög prestanda och där utvecklingsprojekt går snabbt och bygger på år av erfarenhet och best practices.

Vill du veta mer?