Kund

ENITs dokumentarkiv TDS gav 14 000 medarbetare globalt tillgång till att söka, bearbeta och distribuera 30 miljoner dokument på ett effektivt och säkert sätt. Dokument från IFS, Jeeves, SAP och StreamServe Exstream arkiveras dagligen.

ENIT tog helhetsansvaret för drift och underhåll av Fitesas StreamServe lösning för etiketter och produktionsdokument. Trygg applikationsdrift av 13 högpresterande fabriker med övervakning, optimering samt vägledning av utvecklingsprojekt.

Med hjälp av StreamServe och ENITs expertis ökade byggnadsbolaget affärsnyttan med automatiserade processer och optimerat resursanvändande.

Maila oss!