Applikationer och lösningar

Applikationer och lösningar för OpenText CCM, StreamServe och Exstream

Som kund hos ENIT drar du nytta av en rad egenutvecklade lösningar som ger effektiv support till din installation av StreamServe / Exstream. Exempelvis realtidsövervakning som snabbt hittar och åtgärdar kostsamma fel.
Vi vet hur våra applikationer och lösningar bäst kan anpassas efter dina behov. Vad kan vi hjälpa dig med?

Application add-ons till StreamServe/Exstream

Arkiv

Behöver du lagra dina OpenText CCM dokument/kommunikation på ett enkelt sätt – för att sedan kunna söka och distribuera dem vid behov?

ENIT har utvecklat en dokumentlagringslösning med fokus på prestanda, sökbarhet och användarupplevelse. Syftet är att snabbt kunna hitta producerade dokument och enkelt utföra planerade aktivitete, som sammanslagning och e-postdistribution. ENIT Store-applikationen är byggd med Java och HTML5 med funktionaliteten i StreamServe / Exstream som standard. Dock kan den också anpassas för andra applikationer och användningsområden.

De viktigaste funktionerna i Store är:

Enkelt att komma igång med Store:

Antingen via fördefinierade konfigurationer från befintlig StreamServe / Exstream-miljö eller manuellt genom att specificera dokumenttyper, metadata och lagringsinformation.

ENIT Store levereras med ett trevligt och enkelt webbgränssnitt med slutanvändaren i fokus. Den erbjuder även avancerade funktioner som GDPR-kompatibla åtgärder, komprimering, kryptering och rollbaserad auktorisering.

Lagringen gör att sökning och visning av dokument sker mycket snabbt. Klientfunktionaliteten säkerställer också att prestandan för skapande av dokument via StreamServe / Exstream inte påverkas trots hög kapacitet och att samtliga dokument arkiveras. Är du intresserad av en snabb, pålitlig och användarvänlig lagring av utdata från din CCM-plattform, kontakta ENIT. Vi ger dig all information om implementering, prissättning och möjliga leveransmodeller.

Integration

ENIT Flowbuilder möjliggör enkel integration mellan applikationer, API: er och tjänster. Den hanterar processflöden med ett webbläsarbaserat webgränssnitt. ENIT Flowbuilder är helt integrerad med StreamServe/Exstream för dokumentgenerering men fungerar också som en billigare ersättning för de flesta integrationer, konverteringar och dokument.

ENIT Flowbuilder har ett modernt användargränssnitt som används för att ansluta flöden med hjälp av det stora utbudet av noder i en palett. Den färdiga lösningen distribueras till sin körning med ett enda klick. ENIT Flowbuilder kan köras internt, i privat moln eller i offentligt moln.

JavaScript-funktioner kan enkelt skapas i webgränssnittet för utökad funktionalitet.

Main functionality

ENIT Flowbuilder gör det enkelt att integrera applikationer och omvandla data/ filer mellan olika format. De skapade lösningarna är lätta att underhålla och utöka.

Integration

Formats

Connectors

Application add-ons till StreamServe/Exstream

Produceras och levereras alla dokument korrekt? Har kunden tagit emot den information du önskar kommunicera – och kan du verifiera om en kund faktiskt tagit emot fakturan och genom vilket media den levererades?

För att hjälpa dig att spåra din utgående kundinformation har ENIT utvecklat ett gränssnitt som gör det enkelt att spåra dokumentresan från källsystemet till dess slutdestination. ENIT Tracking-applikationen är byggd med Java och HTML5 och använder som standard funktionaliteten i StreamServe / Exstream men kan också anpassas för andra applikationer och användningsområden.

Huvuddragen i dokumentspårningen är:

Behöver du få en bättre förståelse för hur dina dokument skapas, och vara säker på att du levererar dokumenten till sin slutdestination, kommer Document Tracking-applikationen göra det enkelt för dig.

Kontakta ENIT för mer information om implementation, prissättning och möjliga leveransmodeller.

Behöver du lagra dina OpenText CCM dokument/kommunikation på ett enkelt sätt – för att sedan kunna söka och distribuera dem vid behov?

ENIT har utvecklat en dokumentlagringslösning med fokus på prestanda, sökbarhet och användarupplevelse. Syftet är att snabbt kunna hitta producerade dokument och enkelt utföra planerade aktivitete, som sammanslagning och e-postdistribution. ENIT Store-applikationen är byggd med Java och HTML5 med funktionaliteten i StreamServe / Exstream som standard. Dock kan den också anpassas för andra applikationer och användningsområden.

De viktigaste funktionerna i Store är:

Enkelt att komma igång med Store:

Antingen via fördefinierade konfigurationer från befintlig StreamServe / Exstream-miljö eller manuellt genom att specificera dokumenttyper, metadata och lagringsinformation.

ENIT Store levereras med ett trevligt och enkelt webbgränssnitt med slutanvändaren i fokus. Den erbjuder även avancerade funktioner som GDPR-kompatibla åtgärder, komprimering, kryptering och rollbaserad auktorisering.

Lagringen gör att sökning och visning av dokument sker mycket snabbt. Klientfunktionaliteten säkerställer också att prestandan för skapande av dokument via StreamServe / Exstream inte påverkas trots hög kapacitet och att samtliga dokument arkiveras. Är du intresserad av en snabb, pålitlig och användarvänlig lagring av utdata från din CCM-plattform, kontakta ENIT. Vi ger dig all information om implementering, prissättning och möjliga leveransmodeller.

Applikation med felrapport som verifierar att alla StreamServe-dokument (v5.6.1 och senare) fungerar bra och rapporterar eventuella fel som kan uppstå under produktionen av dokumenten. Rapporteringen sker över tidsbestämda intervall (t.ex. var 5:e minut).

Huvudinnehåll i ENIT Notifications:

Exempel på prenumerationsaviseringar:

Modul för integration från StreamServe / Exstream till Kivra.

Skickar du fortfarande din kundinformation via vanlig post? Är dina konkurrenter mer avancerade i sin kundkommunikation? Genom integration till en digital postlåda förbättrar du drastiskt dina kommunikationsmetoder. ENIT har därför utvecklat en modul som ger din CCM-lösning, som StreamServe / Exstream, en output-metod som gör det möjligt att kommunicera via Kivra.

Genom att ansluta din CCM-lösning till Kivra sänker du dina kostnader och ökar din kontroll. Du förbättrar samtidigt kundupplevelsen genom att anpassa din kommunikation och använda digitala leveransmetoder där du kan driva trafik till ditt företags webbplats.

Finns det andra digitala brevlådor som du behöver ansluta till? Tveka inte att kontakta oss på ENIT! Med ledande expertis inom CCM-branschen löser vi detta för dig.

Genom att aktivera Swish QR-koden på dina kundfakturor förbättrar du användarupplevelsen för din kund och möjliggör samtidigt pålitliga betalningsmetoder för snabbare intäkter.

ENIT har därför utvecklat en CCM-applikation för StreamServe / Exstream som gör det möjligt att lägga till Swish QR-koden i din dokumentlayout. En Swish-plug-in som både ger kunden enklare betalning samt erbjuder ett effektivt betalflöde med snabba konverteringar.

För mer information om implementering, prissättning och möjliga leveransmodeller kontakta ENIT.

Har du full kontroll över alla skickade e-postmeddelanden? Vet du om de har levererats, om de har öppnats och lästs? Om inte kan du få hjälp via applikationen ENIT Advanced e-mail connectivity.

ENIT har utvecklat en koppling för StreamServe / Exstream som ger full kontroll över alla skickade e-postmeddelanden tillsammans med avvisningshantering samt läskvitton. Den låter dig spåra all utgående korrespondens genom din CCM-lösning med kompletta spårningsfunktioner och med bättre kontroll över korrespondensen som resultat.

Anslutningen är utvecklad med hjälp av Sparkpost API.

Use Sparkpost with ENIT connectors for StreamServe/Exstream

Skriver du fortfarande ut all utgående kommunikation inhouse? Vad händer med de skapade dokument som färdigställs i StreamServe / Exstream? Slösar du tid och pengar på att leta efter försvunna fakturor?

ENIT Print ger dig bättre kontroll över skapad kommunikation samtidigt som den sänker dina kostnader. Alla dokument som skickas via ENIT Print har unika ID och rapporteras tillbaka till ditt system, vilket säkerställer överblick och garanti att allt som skapas når rätt mottagare.

ENIT print partner Parajett
Vi kompletterar din OpenText StreamServe/Exstream-lösning med e-fakturering. Vi automatiserar fakturaprocessen genom utveckling, installation och konfiguration.

Fördelar med e-Faktura:

Ett enkelt och effektivt sätt att nå ut till kunder är via SMS. ENIT har utvecklat en connector som underlättar integration och kommunikation via SMS genom färdigbestämda API.

Övervakning

Produceras och levereras alla dokument korrekt? Har kunden tagit emot den information du önskar kommunicera – och kan du verifiera om en kund faktiskt tagit emot fakturan och genom vilket media den levererades?

För att hjälpa dig att spåra din utgående kundinformation har ENIT utvecklat ett gränssnitt som gör det enkelt att spåra dokumentresan från källsystemet till dess slutdestination. ENIT Tracking-applikationen är byggd med Java och HTML5 och använder som standard funktionaliteten i StreamServe / Exstream men kan också anpassas för andra applikationer och användningsområden.

Huvuddragen i dokumentspårningen är:

Behöver du få en bättre förståelse för hur dina dokument skapas, och vara säker på att du levererar dokumenten till sin slutdestination, kommer Document Tracking-applikationen göra det enkelt för dig.

Kontakta ENIT för mer information om implementation, prissättning och möjliga leveransmodeller.

Applikation med felrapport som verifierar att alla StreamServe-dokument (v5.6.1 och senare) fungerar bra och rapporterar eventuella fel som kan uppstå under produktionen av dokumenten. Rapporteringen sker över tidsbestämda intervall (t.ex. var 5:e minut).

Huvudinnehåll i ENIT Notifications:

Exempel på prenumerationsaviseringar:

Leveranskanaler

Modul för integration från StreamServe / Exstream till Kivra.

Skickar du fortfarande din kundinformation via vanlig post? Är dina konkurrenter mer avancerade i sin kundkommunikation? Genom integration till en digital postlåda förbättrar du drastiskt dina kommunikationsmetoder. ENIT har därför utvecklat en modul som ger din CCM-lösning, som StreamServe / Exstream, en output-metod som gör det möjligt att kommunicera via Kivra.

Genom att ansluta din CCM-lösning till Kivra sänker du dina kostnader och ökar din kontroll. Du förbättrar samtidigt kundupplevelsen genom att anpassa din kommunikation och använda digitala leveransmetoder där du kan driva trafik till ditt företags webbplats.

Finns det andra digitala brevlådor som du behöver ansluta till? Tveka inte att kontakta oss på ENIT! Med ledande expertis inom CCM-branschen löser vi detta för dig.

Genom att aktivera Swish QR-koden på dina kundfakturor förbättrar du användarupplevelsen för din kund och möjliggör samtidigt pålitliga betalningsmetoder för snabbare intäkter.

ENIT har därför utvecklat en CCM-applikation för StreamServe / Exstream som gör det möjligt att lägga till Swish QR-koden i din dokumentlayout. En Swish-plug-in som både ger kunden enklare betalning samt erbjuder ett effektivt betalflöde med snabba konverteringar.

För mer information om implementering, prissättning och möjliga leveransmodeller kontakta ENIT.

Har du full kontroll över alla skickade e-postmeddelanden? Vet du om de har levererats, om de har öppnats och lästs? Om inte kan du få hjälp via applikationen ENIT Advanced e-mail connectivity.

ENIT har utvecklat en koppling för StreamServe / Exstream som ger full kontroll över alla skickade e-postmeddelanden tillsammans med avvisningshantering samt läskvitton. Den låter dig spåra all utgående korrespondens genom din CCM-lösning med kompletta spårningsfunktioner och med bättre kontroll över korrespondensen som resultat.

Anslutningen är utvecklad med hjälp av Sparkpost API.

Use Sparkpost with ENIT connectors for StreamServe/Exstream

Skriver du fortfarande ut all utgående kommunikation inhouse? Vad händer med de skapade dokument som färdigställs i StreamServe / Exstream? Slösar du tid och pengar på att leta efter försvunna fakturor?

ENIT Print ger dig bättre kontroll över skapad kommunikation samtidigt som den sänker dina kostnader. Alla dokument som skickas via ENIT Print har unika ID och rapporteras tillbaka till ditt system, vilket säkerställer överblick och garanti att allt som skapas når rätt mottagare.

ENIT print partner Parajett
Vi kompletterar din OpenText StreamServe/Exstream-lösning med e-fakturering. Vi automatiserar fakturaprocessen genom utveckling, installation och konfiguration.

Fördelar med e-Faktura:

Ett enkelt och effektivt sätt att nå ut till kunder är via SMS. ENIT har utvecklat en connector som underlättar integration och kommunikation via SMS genom färdigbestämda API.

Redo att se vad vi kan göra för er?

Idag handlar allt om kundupplevelser. Våra experter och lösningar maximerar din investering i OpenText CCM lösning och infrastruktur.

Maila oss!