Vi underlättar, optimerar och hanterar IT-driften av din OpenText CCM lösning (StreamServe & Exstream)

Tillgång till experter

Våra experter hjälper dig att anpassa lösningen efter dina unika affärsbehov.

Effektiv IT Drift

Vi monitorerar och optimerar dokument- och systemmiljöer under hela livscykeln.

Skalbar & Proaktiv

Vi övervakar dina system och upptäcker potentiella fel innan de orsakar problem.

Kompatibel

Vi hjälper dig att vara kompatibel med OpenText licenser.

Är DOKUMENT, digitala och/eller paper kritiska
för er affärsprocess?

Fakturor - Kontoutdrag - Etiketter - Plocklistor.....

Document Tracking

Spårar hela Dokument resan

Dokument Tracking lösningen spårar hela dokumentresan (så som fakturor, medicinska och juridiska uppgifter) från källsystemet till dess slutdestination.

Utvecklingen är unik och gör att man kan övervaka och rapportera dokumentresan i alla stadier av processen.


Läs mer

Job Tracking

Spårar att Jobbet gått bra!

Error Reporten verifierar att alla StreamServe (v5.6.1 och senare) dokumentjobb går bra och rapporter om eventuella fel som kan uppstår under produktionen av dokumenten. Rapporteringen sker över tidsbestämda intervaller (t.ex. i 5-minutersintervall).


Läs mer

Läs mer om hur du kan optimera din OpenText CCM lösning.

Archiver Robot

Vi vill att din lösning skall vara effektiv! Med Archiver Robot kan du arkivera dina OpenText CCM dokument/kommunikation på ett effektivt sätt. Du kan återanvända resurser till produktion av PDF filer och fördela resurserna bättre, därigenom går det åt mindre diskutrymme.

Läs mer

Build & Deploy Tool

För kunder med äldre versioner av StreamServe (upp till 5.6.2) så har vi utvecklat ett verktyg för att hantera din StreamServe installation samt versionshantering av filer.


Läs mer

Vi hjälper dig,

Utveckla, Installera and Underhålla
OpenText CCM (StreamServe & Exstream)

M3 Dispatcher

Är du en Movex-kund och vill prioritera utskriftsordningen på dina dokument? I Movex finns det begränsningar när det gäller att prioritera eller ta bort filer. Vi har utvecklat en lösning som skickar dokument i önskad prioriteringsordning, baserat på storlek i stället för leveransdatum så enkla dokument bearbetas snabbare. Lösningen är också integrerad med Document Tracking så att full spårning av dokumenten utförs.

Läs mer

Compliance Tracking

Vi vet att våra kunder spenderar en massa onödig tid på att hantera sina licenser. Låt oss göra det åt dig! Vår Compliance Tracking hjälper dig att vara kompatibel med OpenText StreamServe-licenser. Den hjälper dig också att fördela kostnaderna internt.

Fördelar:

  • Ha koll på OpenText StreamServe licenser och när de går ut.
  • Undvik oväntade budgetutgifter.
  • Förutse systemuppgraderingar.

Vill du veta mer?