Vi underlättar, optimerar och hanterar IT-driften av din OpenText CCM lösning (StreamServe & Exstream)

Tillgång till experter

Våra experter hjälper dig att anpassa lösningen efter dina unika affärsbehov.

Effektiv IT Drift

Vi monitorerar och optimerar dokument- och systemmiljöer under hela livscykeln.

Skalbar & Proaktiv

Vi övervakar dina system och upptäcker potentiella fel innan de orsakar problem.

Kompatibel

Vi hjälper dig att vara kompatibel med OpenText licenser.

Är DOKUMENT, digitala och/eller paper kritiska
för er affärsprocess?

Fakturor - Kontoutdrag - Etiketter - Plocklistor.....

Document Tracking

Spårar hela Dokument resan

Dokument Tracking lösningen spårar hela dokumentresan (så som fakturor, medicinska och juridiska uppgifter) från källsystemet till dess slutdestination.

Utvecklingen är unik och gör att man kan övervaka och rapportera dokumentresan i alla stadier av processen.


[read more=”Läs mer” less=”Läs mindre”]
Fördelar:

 • Färdiga att användas: integrerade i OpenText StreamServe-miljön.
 • API: öppet API som integrerar med tredjepartssystem. Inte bara för OpenText/StreamServe utan också andra dokumentgenererande och öppna källkodssystem.
 • Användarvänlig: grafisk presentation av dokument och filstatus. Konsoliderad vy (mot olika källor för att få dokumentinformation).
 • Sökbarhet: detaljerad och snabb sökbarhet på jobb-, dokument- och artikelnivåer.
 • Licenskompatibel: genererar statistik för att säkerställa rätt licensering och allokering av kostnader för licenser.
 • Lightweight: lätt att integrera och distribuera.
 • Big data: spårar stora dokument körningar, ger detaljerad rapportering av dokument processen: hur dokumenten levererades (utskrift, mejlat) och var (kanaler, metadata, tid, antal utskrifter mm), samt när utskriften går från en kanal till en annan.
 • Skalbar: fungerar i många olika miljöer.

[/read]

Notification Server

Spårar att Jobbet gått bra!

Notification Server verifierar att alla StreamServe (v5.6.1 och senare) dokumentjobb går bra och rapporter om eventuella fel som kan uppstår under produktionen av dokumenten. Rapporteringen sker över tidsbestämda intervaller (t.ex. i 5-minutersintervall).


[read more=”Läs mer” less=”Läs mindre”]

Exempel på vad som kan gå fel

 • FTP överföring
 • Databaskopplingar
 • Felaktiga epost adresser

Fördelar

 • Lokaliserar effektivt problem
 • Omgående rapportering
 • Summerad rapportering minimerar analys

[/read]

Läs mer om hur du kan optimera din OpenText CCM lösning.

Transaction Document Storage

Med Transaction Document Storage (TDS) kan du lagra dina OpenText CCM dokument/kommunikation på ett effektivt sätt. 

[read more=”Läs mer” less=”Läs mindre”]

Lagra dina StreamServe /Exstream dokument effektivt 

 • Snabb och enkel att söka på fakturanummer eller annan metadata 
 • Kommer ihåg dina vanligaste sökningar  
 • Använder det senaste inom databaser och utvecklingsramverk 

[/read]

Build & Deploy Tool

För kunder med äldre versioner av StreamServe (upp till 5.6.2) så har vi utvecklat ett verktyg för att hantera din StreamServe installation samt versionshantering av filer.


[read more=”Läs mer” less=”Läs mindre”]

Dessa distribution verktyg hjälper dig hålla koll på:

 • Utvecklingsmiljö. (Utveckling, test och produktion).
 • Källkod- och versionshantering
 • Releasehantering

Fördelar:

 • Tillhandahåller ett strukturerat sätt att hantera releases.
 • Hjälper dig att veta exakt vilken version du kör i produktions-, kvalitetssäkrings- och testmiljöer.
 • Förstå uppsättningen av din utvecklings-, test- och produktionsmiljö.

[/read]

Vi hjälper dig,

Utveckla, Installera and Underhålla
OpenText CCM (StreamServe & Exstream)

KIVRA-grön

Kivra Connectivity modul

 • Personifiering, kontroll, besparing
 • Direkt till Kivra från StreamServe/Exstream
 • Anpassa dokumentet för Kivra
 • PDF dokument
 • HTML, self contained
 • Dokument med länk så att det kan driva trafik till ”Mina Sidor”.
 • API för att integrera med CRM
Swish_Logo_Secondary_RGB

Swish QR-kod

 • Direkt på dokumentet
 • StoryTeller och PageOut
 • Enklare betalning för kunden

Compliance Tracking

Vi vet att våra kunder spenderar en massa onödig tid på att hantera sina licenser. Låt oss göra det åt dig! Vår Compliance Tracking hjälper dig att vara kompatibel med OpenText StreamServe-licenser. Den hjälper dig också att fördela kostnaderna internt.

Fördelar:

 • Ha koll på OpenText StreamServe licenser och när de går ut.
 • Undvik oväntade budgetutgifter.
 • Förutse systemuppgraderingar.

Vill du veta mer?